Sterk in je werk

Zorgvriendelijk Werkgeverschap bij Vitens

Bij drinkwaterbedrijf Vitens staat duurzame inzetbaarheid hoog op de strategische agenda. Het uitgangspunt is: áls de medewerker nu én straks goed in zijn of haar vel zit, is dat ook goed voor de organisatie’. Vitens stimuleert al jaren haar medewerkers om meer zelf de regie te nemen over hun loopbaan, ook in combinatie met privé activiteiten zoals zorgtaken. Ook de leidinggevenden pakken steeds meer de regie op bij het ondersteunen en stimuleren van de medewerkers om aan hun ontwikkeling en vitaliteit te werken, het versterken van de werk- privé balans en ook het verlagen van verzuim. Hoewel de organisatie veel aandacht voor het thema heeft, wordt benadrukt dat het een proces is waar nog dagelijks stappen in worden gemaakt.

 

Hoe doet Vitens dit?

Vitens geeft op verschillende manieren invulling aan het thema arbeid en zorg:

 • Sterk in je Werk
  Vitens besteedt binnen de strategische pijler ‘Sterk in je werk’ aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Wanneer medewerkers nu én straks goed in hun vel zitten, heeft dat een positief effect op de organisatie.
 • Regie op verzuim
  Leidinggevenden in staat stellen het juiste gesprek te voeren met medewerkers om verzuim te voorkomen of re-integratie te bevorderen.
 • Gezond en Frisdagen
  Op gebied van gezondheid organiseert Vitens verschillende activiteiten voor medewerkers, waaronder de gezond en fris dagen.
 • Medewerker neemt zelf regie
  Vitens ondersteunt medewerkers bij het vinden van passende oplossingen voor unieke situaties die, soms plotseling, ontstaan bij veranderingen in de werk- privé balans. Medewerker blijft wel zelf de regie houden. Minstens zo belangrijk is dat medewerkers regie nemen voor hun inzetbaarheid op langere termijn, het beleid van Vitens is hier op gericht.

In gesprek met de organisatie

Meer weten over het combineren van werk en zorg bij Vitens? Deze thema’s zijn uitgebreid besproken en verdiept in een interview met medewerkers van de organisatie. Download de pdf om hier meer over te lezen.

Download de gratis pdf

Take aways

 • Besteed aandacht aan het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers en probeer leidinggevenden daar zo goed mogelijk in te ontwikkelen
 • Lever als organisatie een actieve bijdrage aan het bewustzijn van de invloed van leefgewoontes en ontwikkeling op de inzetbaarheid van medewerkers en stimuleer medewerkers om er een gezonde leefstijl op na te houden en een levenlang te ontwikkelen
 • Niet alles valt te regisseren, te trainen of vast te leggen in beleid. Dan komt het neer op maatwerk en is het belangrijk om goed te kijken naar hoe je een medewerker zo goed mogelijk kunt ondersteunen.
 • Naast het aanbieden van tools en ondersteuning, zorgt intervisie ervoor dat leidinggevenden ook van elkaar gaan leren als het gaat om maken van maatwerk-afspraken en toepassen van beschikbaar instrumentarium en wetgeving.

Investeringen

 • Aandacht voor het goede gesprek over werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans
 • Laagdrempelig online ontwikkelaanbod voor medewerkers en toegang tot een grote variëteit aan opleidingen en trainingen via het eigen ontwikkelplein
 • Veel aandacht voor gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid, bijvoorbeeld door Gezond & Fris dagen & Sterk in je Werk training
 • Prettige werkomgeving
 • Employability & Inzetbaarheidsbudget om naar eigen inzicht in te zetten
 • Investering in duurzame & circulaire bedrijfsvoering en innovatie dat veel ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers oplevert.

Opbrengsten

 • Betrokken medewerkers die zich verbonden voelen bij de gezamenlijke doelen
 • Fitte medewerkers die voorbereid zijn op de toekomst.
 • Doordat je je als medewerker echt gezien en gewaardeerd voelt, is er een grotere verbondenheid met het team (teamspirit) en betere samenwerking binnen verschillende afdelingen in de organisatie

Over Vitens

Vitens wint, zuivert en levert drinkwater aan 5,7 miljoen klanten. Drinkwater dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Dagelijks zetten bijna 1.400 Vitensers hun passie en vakmanschap in om dit kraanwater van topkwaliteit te leveren.

 

 

 

Kerngegevens (2016)

 • Aantal medewerkers – 1378
 • Gemiddeld part-time percentage (=FTE/medewerkers) – 94%
 • Gemiddelde leeftijd – 49,4
 • Man / vrouw verhouding – 75 / 25
 • Ontwikkelbudget (gem. per medewerker) – € 1250,-

Hoe goed zorgt u voor uw medewerkers?  
Start de scan

De voorbeelden

Hoe gaan andere werkgevers om met het thema arbeid & zorg? En hoe ervaren medewerkers deze ondersteuning van hun werkgever? Lees de verhalen van andere organisaties.

Direct aan de slag?

Een greep uit de tools en handvatten die uw organisatie kunnen helpen om een zorgvriendelijke werkgever te worden en te blijven.

icon

In opdracht van:

Ministerie Sociale Zaken

Uitgevoerd door:

logo Qidos