Lage drempel voor bespreekbaar maken werk/privé balans

Zorgvriendelijk Werkgeverschap bij Elver

Bij een zorginstelling werken mensen met een intrinsieke motivatie om voor anderen te zorgen. Het is niet voor niets dat er in de zorg relatief meer mantelzorgers werken dan in andere sectoren. Elver vindt het daarom haar taak om extra goed voor haar medewerkers te zorgen en het thema arbeid en zorg op verschillende manieren en regelmatig onder hun aandacht te brengen. Dit omdat de organisatie zich ervan bewust is dat deze groep medewerkers sneller voor een ander klaar staat dan voor zichzelf. Tegelijkertijd blijft het een thema waar zowel de organisatie als de medewerker een verantwoordelijkheid in draagt. Alleen de medewerker kan de eerste stap zetten om een arbeid en zorg situatie bespreekbaar te maken. Elver doet er, als erkend mantelzorgvriendelijke werkgever, op haar beurt alles aan om een klimaat te creëren waarin de drempel laag is om een situatie bespreekbaar te maken.

 

Hoe doet Elver dit?

Elver geeft op verschillende manieren invulling aan het thema arbeid en zorg:

 • Bespreekbaar maken – Ontwikkelgesprekken
  Medewerkers via de jaarlijkse ontwikkelgesprekken in de teams stimuleren en faciliteren in het bespreekbaar maken van hun werk/privé balans, bijvoorbeeld in relatie tot een arbeid en zorg situatie
 • Eigen verantwoordelijkheid pakken in zelfsturende teams
  In zelfsturende teams zoeken medewerkers onderling naar passende oplossingen om arbeid en zorg te combineren
 • Flexibiliteit
  Naast de verschillende wettelijke (verlof)regelingen zijn er ook mogelijkheden om werk flexibel in te delen en met collega’s diensten te ruilen
 • Thema’s onder de aandacht
  Thema’s als vitaliteit en werkstress worden extra onder de aandacht gebracht bij Elver, om medewerkers te stimuleren ook aan zichzelf te denken.

In gesprek met de organisatie

Meer lezen over bespreekbaar maken van werk/privé balans en hoe dat werkt in zelfsturende teams? Bovenstaande thema’s zijn uitgebreid besproken en verdiept in een interview met verschillende medewerkers van de organisatie. 

Download de gratis pdf

Take aways

 • Wees bewust van het type medewerker dat in de organisatie werkt en pas daar ook activiteiten en mogelijkheden op aan
 • Zorg voor een goede borging van het thema arbeid en zorg waardoor het met regelmaat op de agenda staat, juist ook op de werkvloer
 • Stimuleer medewerkers, bijvoorbeeld door het inrichten van zelfsturende teams, om gezamenlijk naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken als het gaat om arbeid en zorgsituaties.

Investeringen

 • Aandacht voor Werk -Privé balans, zoals op ’dag van de mantelzorger’ en ’week van de werkstress’
 • Erkenning Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • Teamgesprek over ontwikkeling & leren, ondersteund door werkvormen & coach 
 • Individueel maatwerk door HR, loopbaanadviseurs en coaches
 • Investeren in teamgericht werken (Openheid en vertrouwen in het team) 
 • Teams vrijheid geven om eigen oplossingen te genereren
 • Slim meeliften op subsidies & branche- initiatieven.

Opbrengsten

 • Tevreden medewerkers (91% van de medewerkers is tevreden met en trots op het werk dat ze doen) 
 • Hoge waardering op samenwerking in het team en werk-privé balans (circa 90% van de medewerkers geeft aan voldoende ondersteuning binnen het team te ervaren en een prettige en veilige omgang met collega’s. 75% ervaart een goede werk/privé balans, terwijl normaliter de zorgsector bekend staat om hoge werkdruk en een aanslag op de werk/privé balans)
 • Laag verloop, loyale medewerkers (in 2016 bij Elver 7,7 %, binnen de sector ligt dit vaker tussen de 10 – 15%)
 • Hoog blijvende productiviteit bij steeds zwaarder wordende zorgvraag
 • Initiatief bij medewerkers voor vitaliteit en ontwikkeling
 • Zelfstandigheid in de teams die met elkaar maatwerkoplossingen maken zonder tussenkomst Regiomanager of extra investeringen. 

Over Elver

Elver ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun familie met wonen, dagbesteding, behandeling en begeleiding. De ambitie is om de beste zorg te bieden aan bijna 700 mensen met een verstandelijke beperking. In de instelling, maar ook gewoon thuis of op school. Soms voor altijd, soms tijdelijk als het even niet meer gaat. Ruim 1200 medewerkers en een poule van 350 vrijwilligers zijn hier dagelijks mee bezig.

 

 

 

Kerngegevens (2016)

 • Aantal medewerkers – 1.311
 • Gemiddeld part-time percentage (=FTE/medewerkers) – 61%
 • Gemiddelde leeftijd – 48
 • Man / vrouw verhouding – 17 / 83
 • Ontwikkelbudget (gem. per medewerker) – Ca. € 276,-

Hoe goed zorgt u voor uw medewerkers?  
Start de scan

De voorbeelden

Hoe gaan andere werkgevers om met het thema arbeid & zorg? En hoe ervaren medewerkers deze ondersteuning van hun werkgever? Lees de verhalen van andere organisaties.

Direct aan de slag?

Een greep uit de tools en handvatten die uw organisatie kunnen helpen om een zorgvriendelijke werkgever te worden en te blijven.

icon

In opdracht van:

Ministerie Sociale Zaken

Uitgevoerd door:

logo Qidos