Aandacht voor elkaar

Zorgvriendelijk Werkgeverschap bij BAR-organisatie

Bij de BAR-organisatie staat ‘zorgen voor elkaar’ centraal, het gaat om aandacht hebben voor elkaar. Het is niet de vraag ‘of’ maar ‘hoe’ daar invulling aan wordt gegeven. Geen soft gedoe, maar met de Rotterdamse mentaliteit: altijd vanuit een zakelijke insteek met heldere regels, duidelijke afspraken en de medewerker die de eerste stap zet. Deze filosofie is bij deze organisatie tot in de haarvaten doorgedrongen. Mantelzorg of een andere arbeid en zorg combinatie, wordt daarom altijd in overleg met de medewerker op de juiste manier gefaciliteerd. Bij de BAR-organisatie gaat het zelfs nog verder. Deze organisatie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd als maatschappelijk werkgever door werkplekken te bieden aan mensen met een lichamelijke of psychische beperking die bij andere werkgevers geen kans krijgen. Zij benutten daarmee hun rol als zorgvriendelijk werkgever dan ook ten volle.

 

Hoe doet BAR-organisatie dit?

De BAR-organisatie geeft op verschillende manieren invulling aan het thema arbeid en zorg:

 • Maatwerkoplossingen in werk & mantelzorg
  Flexibiliteit in werktijden en werkplek bij het vinden van een juiste balans tussen werk en mantelzorg
 • Filosofie
  Brede invulling van de BAR-organisatie als zorgvriendelijke werkgever
 • Vitaliteitsprogramma
  Vitaliteit is een belangrijk thema in een organisatie waar veel fysiek werk wordt verricht en waar de gemiddelde leeftijd relatief hoog ligt
 • Tijd voor Taal
  Met taalprogramma medewerkers versterken om zowel op het werk als in privé situaties hun ’mannetje’ te staan, ook in vaak ingewikkelde werk- en zorgsituaties
 • Kennisdeling
  Creatieve invulling van de ontwikkeling van medewerkers en het gebruik maken van kennis binnen de organisatie.

In gesprek met de organisatie

Weten hoe de BAR-organisatie maatwerkoplossingen biedt en vitaliteit van medewerkers echt handen en voeten geeft? Bovenstaande thema’s zijn uitgebreid besproken en verdiept in een interview met verschillende medewerkers van de organisatie.

Download de gratis pdf

Take aways

 • Ga met het thema arbeid en zorg aan de slag vanuit een basisgedachte, een filosofie, die past bij de organisatie en de mensen
 • Draag deze basisgedachte overal uit, doe dat met regelmaat en geef als management/ leidinggevenden het goede voorbeeld
 • Ga creatief om met budgetten en maak ook gebruik van de kennis die al aanwezig is in de organisatie. Initiatieven hoeven niet veel geld te kosten om het gewenste effect te bereiken.

Investeringen

 • Centrum voor Ontwikkeling & Mobiliteit en de BAR-academie
 • Vitaliteitsprogramma met diverse workshops, coaching en programma’s rond: lekker leven, fit op het werk, met plezier naar je werk, een leven lang leren en goed werkgeverschap; grotendeels gefinancierd door zorgverzekeraar, subsidies of binnen bestaand Arbo- afdeling- of opleidingsbudget.
 • Programma Tijd voor Taal (125 vrijwillige deelnemers aan het programma (15% van alle medewerkers), waaronder 55 die taalles op beginnersniveau krijgen)
 • Aandacht voor Job Carving; banen worden o.a. toegespitst op beschikbare tijd, locatie en capaciteiten
 • Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: sterk groeiend aantal garantiebanen (9), WSW (13) en WWB-stageplaatsen (70)

Opbrengsten

 • Voorkomen van maatschappelijke kosten voor uitkering en zorg door burgers een werkplek te bieden
 • Teamspirit, trots en onderling begrip doordat iedereen een kans krijgt
 • Goede werk- privé balans
 • Laag percentage kortdurend ziekteverzuim door flexibel werken (0,5 bij BAR in vergelijking met 1,1 bij andere gemeentes)
 • Mogelijkheid voor maatwerk afspraken bij combinatie van werk en zorg
 • Hoge loyaliteit en tevredenheid
 • Cultuur gericht op leren
 • Sterk eigen verantwoordelijkheid- gevoel bij medewerkers

Over de BAR-organisatie

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Beheer & Onderhoud is één van de acht domeinen binnen deze organisatie. Dit domein is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare ruimtes en accommodaties. 

 

 

 

Kerngegevens (2016)

 • Aantal medewerkers – 838
 • Gemiddeld part-time percentage (=FTE/medewerkers) – 90%
 • Gemiddelde leeftijd – 48
 • Man / vrouw verhouding – 50 / 50
 • Ontwikkelbudget (gem. per medewerker) – Ca. € 1000,-
 • Aantal medewerkers Beheer & Onderhoud – 170

Hoe goed zorgt u voor uw medewerkers?  
Start de scan

De voorbeelden

Hoe gaan andere werkgevers om met het thema arbeid & zorg? En hoe ervaren medewerkers deze ondersteuning van hun werkgever? Lees de verhalen van andere organisaties.

Direct aan de slag?

Een greep uit de tools en handvatten die uw organisatie kunnen helpen om een zorgvriendelijke werkgever te worden en te blijven.

icon

In opdracht van:

Ministerie Sociale Zaken

Uitgevoerd door:

logo Qidos